Area reservada als membres de Zoom Ebre

 

Normes per a formar part del grup:

    - Tenir coneixements bàsics de fotografia.  

    - Fer una o varies sorties previes amb el grup.

    - Col.laborar en alguna tasca per tal que el grup funcione.

    - Participar activament.

    - Mantenir una actitut respectuosa.

    - El pagament d'una quota anual de 10,00 euros, o bé 2,50 per trimestre sencer o parcial, dóna dret a formar part de Zoom Ebre fins al 31 de gener de l'any següent.